fb

mgr inż. Marcin Struzik
tel. 737-868-540

Menu

Oferta

W ZAKRESIE USŁUG INŻYNIERSKICH OFERUJĘ:

NADZORY BUDOWLANE 
Usługi podlegają indywidualnej wycenie ze względu na zakres, oraz lokalizacje zlecenia

Nadzór budowlany – jako kierownik budowy;
Nadzór budowlany inwestorski – jako inspektor nadzoru inwestorskiego;
• Kontrolę prowadzonych prac budowlanych;
• Doradztwo w zakresie doboru odpowiednich rozwiązań techniczno-budowlanych;
• Optymalizację kosztów budowy poprzez dobranie właściwych technologii wykonawstwa robót;
• Opinie techniczne;
• Sporządzanie planów BIOZ
• Usługi w zakresie przeglądów okresowych budynków - roczne i pięcioletnie w zakresie konstrukcyjno-budowlanym


ODBIORY DOMÓW I MIESZKAŃ OD DEWELOPERA
Usługi podlegają indywidualnej wycenie ze względu na zakres, oraz lokalizacje zlecenia

Chcesz mieć pewność że Twoje mieszkanie lub Dom są przez wykonawcę robót wykonane prawidłowo (zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną oraz Polskimi Normami) a także, że są wolne od wad i nie będą powodować w przyszłości dodatkowych kosztów związanych z ich usunięciem lub zniwelowaniem?

Odbioru dokonuje zgodnie z Polskimi Normami i przy użyciu fachowych narzędzi.
Z czynności odbiorowych zostaje spisany protokół zawierający sprawdzenie poszczególnych elementów mieszkania tj.:
- wymiarów pomieszczeń i powierzchni lokalu
- kątów w poszczególnych pomieszczeniach
- jakości wykonanych tynków
- szlichty posadzkowej
- stolarki okiennej, szyb, okuć, nawietrzaków
- parapetów wewnętrznych i zewnętrznych
- drzwi wejściowych do lokalu
- wentylację
- grzejników
- rozmieszczenia instalacji wod-kan i elektrycznej
- elewacji zewnętrznej w obrębie lokalu
- balustrad, pochwytów zewnętrznych (na balkonie)
- obróbek blacharskich balkonu
- przekazania dokumentacji powykonawczej instalacji podposadzkowej
- przekazania dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznej

Polskie Normy w oparciu o które dokonujemy odbiorów mieszkań/ domów:
PN - 70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10110:2005 - Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie - Zasady wykonywania i wymagania techniczne.
PN - 72/B-10122 - Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN - 62/B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN - 63/B-10145 - Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN - 75/B-10121 - Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN - 88/B-10085 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

Oprócz protokołu przekaże Państwu informacje na temat dalszego postępowania związanego z usunięciem usterek.


KOSZTORYSY BUDOWLANE

Współpraca z firmami wykonawczymi, developerskimi, inwestorami prywatnymi i publicznymi w zakresie:
- sporządzania kosztorysów na podstawie dokumentacji
- przedmiarowania robót
- wpisywania tzw. "wbijania" pozycji w programach kosztorysowych na podstawie np. wersji papierowej (bo tylko taka wersja istnieje)
- szacowania kosztów inwestycji na podstawie orientacyjnych danych, założeń, layoutów itp.

Sporządzam kosztorysy w branży budowlanej.

WYKONAWSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH

FIRMA OFERUJE WYKONANIE:

• budowy domu / budynku do "stanu zerowego";
• budowy domu / budynku do "stanu surowego otwartego";
• budowy domu / budynku do "stanu surowego zamkniętego";
• prace żelbetowe związane z wykonaniem stropów lekkich ceramicznych i ciężkich betonowych, płyt żelbetowych, konstrukcji domów, ścianek oporowych;
• szalowanie elementów konstrukcyjnych betonowych metoda tradycyjną i systemem PERI;
• wykonanie ociepleń dachów, stropów, elewacji.

Usługi podlegają indywidualnej wycenie ze względu na rodzaj i zakres zlecenia, oraz lokalizacje inwestycji budowlanej.